Select Page

Welkom op het

Van Annaplein naar Van Goghplein

Na jarenlange voorbereiding waarbij de nodige hobbels zijn genomen is het Sint Annaplein in 2017 getransformeerd tot een heus Van Gogh Plein. Zo is de 13-jarige Vincent van Gogh nu uitgevoerd in metaal en kijkt in de richting van het plein. Tevens zijn er 2 spades geplaatst die onttrokken zijn uit een tekening van Vincent van Gogh. Een bijzonder detail zijn de brieven die op een aantal zitbanken in beton zijn gegoten. Deze brieven dateren uit Vincent van Gogh’s Tilburgse periode.

Terug naar het jaar 1866

Op 15 september 1866 liet Vincent van Gogh zich inschrijven in het Tilburgse bevolkingsregister. Vincent was toen 13 jaar oud. Hij kwam van de kostschool van Jan Provily in Zevenbergen. Daar verbleef hij 2 jaar alvorens een jaar thuisonderwijs te hebben gehad.

Het plein anno nu

Lang bestond er vanuit de bewoners en de ondernemers in de omgeving van het St. Annaplein de wens om het plein te laten transformeren in een plein wat recht doet aan het verblijf van Vincent van Gogh. Ook bij andere organisaties leefde die wens.

Wat is er te doen?

Op 11 december 2017 wordt het plein feestelijk geopend. Het is de bedoeling dat er regelmatig evenementen georganiseerd worden. Hierbij kun je denken aan een kunstmarkt of expositie. Zodra er iets georganiseerd wordt zullen wij dat hier kenbaar maken, houd deze website daarom in de gaten en mis niets!

Met dank aan

Een dergelijk project gaat niet over één nacht ijs. Het ontstaat aan de bar, vele jaren geleden. Dan is er volharding nodig en geloof van derden dat het een échte meerwaarde op gaat leveren voor minstens de directe omgeving en het liefst ver daar buiten…